راه اندازی پلن صبحانه رستوران عصرحجر در فاز دوم

رستوران ایتالیایی عصرحجرفوود
اسفند ۵, ۱۳۹۷

راه اندازی پلن صبحانه رستوران عصرحجر در فاز دوم

شرکت پتروپی در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بزرگترین پروژه تعمیراتی خاورمیانه را بعهده داشته که به پرسنل فاز ۱ تا ۱۰ عسلویه، خدمات غذا. خدمات اسکان و خوابگاهی. ترانسپورت داده است اینجانب بعنوان راه‌انداز کیترینگ حضور داشته و به مدت دو سال مدیریت ۳۵ نفر پرسنل آشپزخانه و طبخ غذا در هر وعده ناهار ۱۵۰۰ پرس شام و صبحانه ۱۱۰۰ پرس بعهده داشتم.